Stránky

utorok 10. mája 2022

ATC máj - Cisárové nové šaty

 The May theme will transfer us into the fairy tale, where we will dress the emperor into new clothes…or leave him bare-assed? :)

My base ATCs have the emperor in the nude and because it is my theme, I made one extra set, to share :)


S májovou témou sa prenesieme do rozprávky, kde oblečieme cisára do nových šiat. ...alebo mu necháte holý zadok? :)

Moje základné ATC kartičky majú cisára s holým zadkom a keďže je to moja téma vyrobila som aj jednu sadu navyše, s ktorou sa podelím :)Zuzana

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára